We help you give and we strengthen the causes you give to

Generosity is our cause

Submenu title

Back

Apêl Adnoddau Ar y We

Apêl i ddatblygu adnoddau Cristnogol Cymraeg ar ein gwefannau i unigolion ac eglwysi lawrlwytho

Closing date: 01 January 2025

42

%

Raised out of £1000 target

£425

Including Gift Aid: £ 515.31

Raised offline: £ 0

Give

Story

Mae gan Cyngor Ysgolion Sul 5 gwefan y mae'n gyfrifol amdani sy'n cefnogi gwaith cenhadaeth a gweinidogaeth Gristnogol yng Nghymru. 

I ddatblygu'r gwefannau hyn rhaid wrth gefnogaeth ariannol.

beibl.net Testun y Beibl cyfoes beibl.net ynghyd â llawer o adnoddau cysylltiol eraill.

gair.cymru Gwefan sy’n cynnwys deunydd Cristnogol Cymraeg i’w lawr lwytho yn rhad ac am ddim, gan gynnwys gwersi ysgol Sul, gwasanaethau ar gyfer cynnal oedfaon, gweddïau a myfyrdodau, ffilmiau, cyflwyniadau PowerPoint, deunydd defosiwn dyddiol, gwasanaethau ar gyfer ysgolion a sgyrsiau plant.

cristnogaeth.cymru Gwefan gyffredinol sy’n ffynhonnell gwybodaeth am bopeth ac unrhyw beth yn ymwneud â Christnogaeth yng Nghymru.

gobaith.cymru Gwefan sy’n cynnwys dros fil o emynau a chaneuon Cristnogol cyfoes ar ffurf geiriau yn unig ac fel ffeiliau Powerpoint y mae modd eu lawr lwytho yn rhad ac am ddim.

ysgolsul.com Gwefan swyddogol y Cyngor, sy’n cynnwys gwybodaeth a newyddion am ein gwaith.


Raising funds for

Timothy 15 April 2020

£425 + £106.25 Gift Aid